Kategorier
VVS

Gör service på din ventilation i Uppsala

Alla installationer behöver regelbunden översyn och service för att fungera optimalt. När det gäller ventilation kan du anlita ett oberoende företag i Uppsala.

Ventilation betyder luftväxling. Detta innebär att förorenad inomhusluft byts ut mot frisk uteluft. Ett fungerande ventilationssystem ska föra in så mycket uteluft att farliga ämnen, fukt och dålig luft förs bort. Ventilationen ska också medverka till att föroreningar inte sprids från mindre rena rum, exempelvis toalett, badrum eller kök, till renare rum som vardagsrum och sovrum.

I Sverige tillbringar vi i genomsnitt 90% av vår tid inomhus. Därför är det viktigt att den luft vi andas när vi är inne är av god kvalitet. Dålig eller förorenad luft kan ge upphov till sjukdomar som astma och allergier. Den kan också ge obehagskänslor som huvudvärk, trötthet, rinnande ögon och hosta. Därför är det viktigt att luften är ren och fräsch.

Underhåll din ventilation eller installera en ny

Vad som är viktigt att komma ihåg är emellertid att ventilation behöver service och underhåll för att fungera optimalt. Det kan vara svårt att avgöra om ventilationen fungerar som den ska. Därför är det bra att få en regelbunden översyn av ventilationssystemet med tre års mellanrum.

När du vänder dig till en erfaren ventilationsfirma i Uppsala kan du få hjälp att kontrollera ventilationssystemet för att se efter om det fungerar som det ska. Företaget kan ta sig an service och underhåll oberoende av vilket märke det är. Skulle systemet behöva bytas ut eller renoveras så får du en offert på arbetet.