Kategorier
Stambyte

Viktigt att tänka på vid upphandling av stambyte i Stockholm

Ett stambyte är en omfattande och kostsam renovering. Därför är det extra viktigt att man tar in anbud från olika entreprenörer i Stockholm. Här är några tips.

Att renovera och byta ut rörstammarna kan kosta en hel del och därför är det viktigt att man tar in anbud från flera olika entreprenörer. Men för att det ska gå att göra en korrekt bedömning och för att man ska slippa extra kostnader måste underlaget som ligger till grund för anbuden vara detaljerat.

En seriös firma kommer alltid på ett kostnadsfritt besök i samband med att man ber om en offert. Då är det bra om man har detaljerade ritningar av rörsystemet att visa. Finns inte detta kan man behöva utföra en rörfilmning för att ta reda på hur rören är dragna. Passa på att även ställa frågor till firman och se besöket lite som en anställningsintervju men be även om referenser och kontrollera dessa.

Så ofta måste man utföra ett stambyte

Ett stambyte brukar man göra ungefär vart femtionde år men ibland kan man behöva göra det tidigare. Det är viktigt att man inte väntar för länge eftersom rören då kan hinna börja läcka vilket gör att man även måste åtgärda fuktskador. Ett stambyte är kostsamt men det höjer också värdet på fastigheten.

Det kan vara bra att känna till att ett väl utfört stambyte i Stockholm tar minst två månader. Därför är viktigt att man börjar planera i god tid. Detta då de boende kan behöva ordna med ersättningsbostad under tiden som renoveringen pågår. Men har man tillgång till dush och toalett i exempelvis grannhuset kan man bo kvar hemma.